คลีนิคชาร์ป

คลีนิคชาร์ป ผลิตภัณฑ์


เครื่องทำน้ำเย็นชาร์ป
การแก้ไข ก่อนที่จะเติมน้ำดื่มขวดใหม่ ตรวจสอบภายในถังเก็บน้ำว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ ไม่เกิน ครึ่งถัง ถึงจะยกขวดน้ำใหม่คว่ำลงได้ และในขณะที่คว่ำขวดต้อง คว่ำขวดอย่างรวดเร็ว ห้ามเทน้ำจากขวดจ้ำลงในถังเก็บน้ำจนเต็ม แล้วจึงคว่ำขวดอย่างเด็ดขาด
พัดลมชาร์ป 20 นิ้ว
นำตะแกรงครอบใบพัด (ตะแกรงหลัง) สวมเข้าแกนมอเตอร์ ให้ช่องนำบนตะแกรงตรงกับเดือยบนตัวพัดลม ซึ่งตะแกรงจะแนบกับตัวพัดลมได้สนิท หมุนตัวล็อกตะแกรงหลัง ตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดตะแกรงหลังให้แน่น
CANDY COLLECTION
กรณีที่นำกระติกไปต้มเครื่องดื่ม อาทิ ชา กาแฟ น้ำสมุนไพร ฯลฯ จะเป็นสาเหตุให้มดเข้าไปในกระติก ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังการใช้งานให้ทำความสะอาด โดยถอดฝากระติกล้างให้หมดคราบ จากนั้นล้างภายในกระติกให้สะอาด เติมน้ำให้เต็ม ต้มจนไฟตัดเป็น WARM แล้วกดน้ำออกจากกระติ
กระติกฮอทต้าชาร์ป
สำหรับกระติกรุ่น ไอพอท ซีรีส์ โมเดิร์นเวฟ และเทลสตาร์ (ยกเว้นรุ่น ELECTRIC PUMP KP-Y40P, KP-Y32P) ให้ตรวจสอบ ซีลยางบริเวณฝาปิดด้านในของฝากระติก
เตาอบไฟฟ้าชาร์ป
มีกลิ่นไหม้ขณะเริ่มใช้งาน อาจมีเศษอาหารตกค้างอยู่ภายในตู้ ให้ทำความสะอาดภายในตู้ หลังจากการใช้งานทุกครั้ง อาหารสุกเพียงด้านเดียว
ให้สังเกตดูไส้ฮีทเตอร์ด้านบนหรือด้านล่าง หากไม่มีแสงสว่างในขณะใช้งาน แสดงว่าฮีทเตอร์ขาด
SHARP Breakfast Set
คลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ทางการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้กันมานานมากแล้ว และมีการใช้ทั่วโลกมา 100 กว่าปี การเติมคลอรีนในระบบผลิตน้ำประปาด้วยปริมาณเพียงเล็กน้อย สามารถรักษาสภาพการฆ่าเชื้อโรคได้ตลอดเส้นทางของน้ำประปาจากโรงจ่ายน้ำสู่ผู้ใช้น้ำ
เตารีดชาร์ป
เมื่อผู้ใช้เลือกระดับความร้อนตามความต้องการแล้ว ตัวควบคุมการทำงานจะสั่งงานให้รักษาระดับความร้อน โดยวิธีการตัดต่อวงจร ผู้ใช้สามารถสังเกตจากการติด – ดับของดวงไฟที่ด้ามจับ แต่ถ้าเมื่อใดเกิดมีความร้อนสูงเกินกว่าปกติ ดวงไฟติดตลอด แสดงว่าระบบควบคุมเกิดขัดข้อง ใ
พัดลมชาร์ป 18 นิ้ว
นำตะแกรงครอบใบพัด (ตะแกรงหลัง) สวมเข้าแกนมอเตอร์ ให้ช่องนำบนตะแกรงตรงกับเดือยบนตัวพัดลม ซึ่งตะแกรงจะแนบกับตัวพัดลมได้สนิท หมุนตัวล็อกตะแกรงหลัง ตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดตะแกรงหลังให้แน่น
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป
เตาจะหยุดทำงาน หลังจาก 3 วินาที จอแสดงผลจะแสดงสถานะการทำงานผิดปกติเพื่อแจ้งเตือน เป็นรหัสอยู่กลางหน้าจอ การลบหน้าจอแสดงผลนี้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน แล้วกดเปิดเครื่องอีกครั้ง
เครื่องทำแซนด์วิชชาร์ป
หลังการใช้งานทุกครั้ง ความทำความสะอาดพื้นที่ใส่อาหารในเครื่องทำแซนวิส โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดขณะที่ยังอุ่น ๆ อยู่ คราบต่าง ๆ จะหลุดออกโดยง่าย
loadmore