กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

คลีนิคชาร์ป

คลีนิคชาร์ป ผลิตภัณฑ์


หม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ไรซ์ชาร์ป
กดปุ่ม COOK เพื่อเลือกเมนู แล้วทิ้งระยะเวลานานเกินไป ระบบในตัวหม้อได้เริ่มทำงานที่เมนูที่ได้เลือกไว้ตอนนั้น ระบบอุ่น (WARM) ทำงานอยู่ สังเกตจาก ไฟ WARM ติดสว่างอยู่
เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป
ลดส่วนผสมของอาหารในการปั่นให้น้อยลง หรือลดความข้นหนืดของอาหารด้วยการเติมน้ำหรือส่วนผสมที่เป็นของเหลวเพิ่มขึ้น
ในการปั่นส่วนผสมเป็นพืชผักที่มีเส้นใย ควรหั่นพืชผักนั้นให้เป็นชิ้นเล็กก่อนปั่น ใช้เวลาในการปั่นต่อครั้งสั้นลงและพักเครื่องให้นานขึ้น
เตารีดชาร์ป
เมื่อผู้ใช้เลือกระดับความร้อนตามความต้องการแล้ว ตัวควบคุมการทำงานจะสั่งงานให้รักษาระดับความร้อน โดยวิธีการตัดต่อวงจร ผู้ใช้สามารถสังเกตจากการติด – ดับของดวงไฟที่ด้ามจับ แต่ถ้าเมื่อใดเกิดมีความร้อนสูงเกินกว่าปกติ ดวงไฟติดตลอด แสดงว่าระบบควบคุมเกิดขัดข้อง
กระติกฮอทต้าชาร์ป
สำหรับกระติกรุ่น ไอพอท ซีรีส์ โมเดิร์นเวฟ และเทลสตาร์ (ยกเว้นรุ่น ELECTRIC PUMP KP-Y40P, KP-Y32P) ให้ตรวจสอบ ซีลยางบริเวณฝาปิดด้านในของฝากระติก
พัดลมชาร์ป 20 นิ้ว
นำตะแกรงครอบใบพัด (ตะแกรงหลัง) สวมเข้าแกนมอเตอร์ ให้ช่องนำบนตะแกรงตรงกับเดือยบนตัวพัดลม ซึ่งตะแกรงจะแนบกับตัวพัดลมได้สนิท หมุนตัวล็อกตะแกรงหลัง ตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดตะแกรงหลังให้แน่น
พัดลมชาร์ป 16 นิ้ว
นำตะแกรงครอบใบพัด (ตะแกรงหลัง) สวมเข้าแกนมอเตอร์ ให้ช่องนำบนตะแกรงตรงกับเดือยบนตัวพัดลม ซึ่งตะแกรงจะแนบกับตัวพัดลมได้สนิท หมุนตัวล็อกตะแกรงหลัง ตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดตะแกรงหลังให้แน่น
พัดลมชาร์ป 18 นิ้ว
นำตะแกรงครอบใบพัด (ตะแกรงหลัง) สวมเข้าแกนมอเตอร์ ให้ช่องนำบนตะแกรงตรงกับเดือยบนตัวพัดลม ซึ่งตะแกรงจะแนบกับตัวพัดลมได้สนิท หมุนตัวล็อกตะแกรงหลัง ตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดตะแกรงหลังให้แน่น
เตาอบไฟฟ้าชาร์ป
มีกลิ่นไหม้ขณะเริ่มใช้งาน อาจมีเศษอาหารตกค้างอยู่ภายในตู้ ให้ทำความสะอาดภายในตู้ หลังจากการใช้งานทุกครั้ง อาหารสุกเพียงด้านเดียว
ให้สังเกตดูไส้ฮีทเตอร์ด้านบนหรือด้านล่าง หากไม่มีแสงสว่างในขณะใช้งาน แสดงว่าฮีทเตอร์ขาด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเชิงพาณิชย์
ก้นหม้อในไม่สัมผัสกับแผ่นความร้อนเนื่องจากบุบ ทำให้หม้อหุงข้าวตัดการทำงานก่อนสุก ให้เปลี่ยนหม้อในใหม่ มีเมล็ดข้าวหรือเศษอาหารติดอยู่ใต้ก้นหม้อใน ให้เช็ดทำความสะอาด
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป
เตาจะหยุดทำงาน หลังจาก 3 วินาที จอแสดงผลจะแสดงสถานะการทำงานผิดปกติเพื่อแจ้งเตือน เป็นรหัสอยู่กลางหน้าจอ การลบหน้าจอแสดงผลนี้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน แล้วกดเปิดเครื่องอีกครั้ง
loadmore