กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความคิดให้เป็นกำไร

หม้อนึ่งข้าวเหนียว รุ่น ไอน้ำ

รุ่น KSH-H41 หม้อนึ่งข้าวเหนียว รุ่น ไอน้ำ

รายละเอียด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์

รุ่น ซูโม่ KSH-D44

รายละเอียด
เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป

รุ่น EMC-15 เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป

รายละเอียด
เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป

รุ่น EMC-21 เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป

รายละเอียด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์

รุ่น ซูโม่ KSH-D40

รายละเอียด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์

รุ่น ซูโม่ KSH-D55

รายละเอียด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์

รุ่น ซูโม่ KSH-D77

รายละเอียด
หม้อหุงข้าวชาร์ปเชิงพาณิชย์

รุ่น KSH-D77T หม้อหุงข้าวชาร์ป ซูโม่

รายละเอียด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์

รุ่น ซูโม่ KSH-D1010

รายละเอียด
loadmore