กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

พัดลมชาร์ป 18 นิ้ว

พัดลมชาร์ป ขนาด 18 นิ้ว มีทั้งแบบพัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมปรับระดับ (สไลด์) และพัดลมติดผนัง ... พัดลมชาร์ป สวย ทน คุ้มค่า มาตรฐานญี่ปุ่น

SHARP พัดลมตั้งโต๊ะ PJ-TA181 รุ่น 18 นิ้ว

รุ่น PJ-TA181

รายละเอียด
SHARP พัดลมตั้งพื้นชาร์ป (สไลด์) PJ-SL181 รุ่น 18 นิ้ว

รุ่น PJ-SL181

รายละเอียด
SHARP พัดลมตั้งพื้นชาร์ป PJ-ST181 รุ่น 18 นิ้ว

รุ่น PJ-ST181

รายละเอียด
SHARP พัดลมติดผนังชาร์ป แบบเชือกดึง PJ-WA181 รุ่น 18 นิ้ว

รุ่น PJ-WA181

รายละเอียด
SHARP พัดลมตั้งพื้นชาร์ป (รีโมทคอนโทรล) PJ-RT181 รุ่น 18 นิ้ว

รุ่น PJ-RT181

รายละเอียด