หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

คอลเลคชั่นพิเศษ

พัดลมชาร์ป 16 นิ้ว

พัดลมชาร์ป ขนาด 16 นิ้ว มีทั้งแบบพัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมตั้งพื้น และพัดลมติดผนัง ... พัดลมชาร์ป สวย ทน คุ้มค่า มาตรฐานญี่ปุ่น

พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รุ่น PJ-TA164 พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น (สไลด์) 16 นิ้ว

รุ่น PJ-SL164 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น (สไลด์) 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รุ่น PJ-TA163 พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น (สไลด์) 16 นิ้ว

รุ่น PJ-SL163 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น (สไลด์) 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปติดผนัง 16 นิ้ว

รุ่น PJ-WA163 พัดลมชาร์ปติดผนัง

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น 16 นิ้ว

รุ่น PJ-ST163 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น รีโมทคอนโทรล 16 นิ้ว

รุ่น PJ-RT163 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น รีโมทคอนโทรล 16 นิ้ว

รายละเอียด