กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

พัดลมชาร์ป 16 นิ้ว

พัดลมชาร์ป ขนาด 16 นิ้ว มีทั้งแบบพัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมปรับระดับ (สไลด์) และพัดลมติดผนัง ... พัดลมชาร์ป สวย ทน คุ้มค่า มาตรฐานญี่ปุ่น

พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รุ่น PJ-TA165 พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมปรับระดับ (สไลด์) 16 นิ้ว

รุ่น PJ-SL165 พัดลมปรับระดับ (สไลด์) 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รุ่น PJ-TA163 พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมปรับระดับ (สไลด์) 16 นิ้ว

รุ่น PJ-SL163 พัดลมปรับระดับ (สไลด์) 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รุ่น PJ-TA164 พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมปรับระดับ (สไลด์) 16 นิ้ว

รุ่น PJ-SL164 พัดลมปรับระดับ (สไลด์) 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมตั้งพื้น รีโมทคอนโทรล 16 นิ้ว

รุ่น PJ-RT163 พัดลมตั้งพื้น รีโมทคอนโทรล 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว

รุ่น PJ-ST163 พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว

รายละเอียด
พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว

รุ่น PJ-WA163 พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว

รายละเอียด