กรุณาเลือกภูมิภาค

จังหวัด

ชื่อศูนย์ซ่อม

ชื่อศูนย์ซ่อม เบอร์โทรศัพท์ เขตรับผิดชอบ แผนที่และที่ตั้ง
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขาศูนย์บริการ) 02-904-2120, 02-904-2125
หจก. เอวันเทคนิเชี่ยน 02-747-6029, 02-747-6383 กรุงเทพฯ ยกเว้น งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น
หจก. เจ.บี.เอส. เซลล์แอนด์เซอร์วิส 02-718-0047, 02-318-3408 กรุงเทพฯ
หจก. เค.เอ็น.วี.เอ็นจีเนียริ่ง 02-522-1832, 02-971-6371-2 กรุงเทพฯ
หจก. กฤติกร เซอร์วิส 02-943-3398, 086-307-1009 กรุงเทพฯ
หจก.พี.เค.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 02-052-6325, 02-494-9125, 02-494-9126, 086-367-6475 กรุงเทพฯ
เอส เอส บริการและอะไหล่ 02-083-2565 กรุงเทพฯ
สินธร เซอร์วิส 02-102-6499 , 086-531-4904, 064-839-6837 กรุงเทพฯ
บจก.สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิคส์ (EDS) 02-721-4812 กรุงเทพฯ
ร้าน เค ซี อีเล็คทรอนิคส์แอร์ (สนง.ญ.) 0 3461 2002 กาญจนบุรี
บริษัท ชุมอิเล็คทริค จำกัด 0 5571 6123 กำแพงเพชร
ร้าน NP อิเล็คทรอนิคส์ 0 5571 2125,08 2165 2907 กำแพงเพชร
หจก. สงวนชัยไฮเท็ค 0 5586 3123 กำแพงเพชร
ศูนย์ซ่อม ขอนแก่นไทยแลนด์ 0 4323 6348-114 ขอนแก่น
ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิคส์เมืองชุมแพ 099 337 8098, 081 622 6332 ขอนแก่น
loadmore