กรุณาเลือกภูมิภาค

จังหวัด

ศูนย์อะไหล่

ชื่อศูนย์อะไหล่ เบอร์โทรศัพท์ เขตรับผิดชอบ แผนที่และที่ตั้ง
บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด 0 2623 8180-9 กรุงเทพฯ เขตพระนคร
บริษัท เอส.วี.ซี.เค จำกัด 0 2894 8282-3 เขตบางบอน
หจก. เค.เอ็น.วี. เอ็นจิเนียริ่ง 0 2971 6684-5,0 2971 6371-2 เขตบางเขน
หจก. สมบูรณ์การไฟฟ้า 0 2221 1388,0 2222 6666 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
หสม. ซีเอ็นที อีเล็คทริค 0 2246 6780-1,0 2248 5353 เขตพญาไท
บริษัท ไฟฟ้าชัยมงคล จำกัด 0 2222 4218,0 2225 1805 เขตสัมพันธวงศ์
หจก.เจ.บี.เอส. เซลล์แอนด์เซอร์วิส 0 2718 0047,0 2318 3408 เขตห้วยขวาง