กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

กรุณาเลือกภูมิภาค

จังหวัด

ศูนย์อะไหล่

ชื่อศูนย์อะไหล่ เบอร์โทรศัพท์ เขตรับผิดชอบ แผนที่และที่ตั้ง
บจก. เคเอสพี. เซลส์แอนด์เซอร์วิส 02-408 8301, 095 832 4436 นครปฐม
บจก. เอส.วี.ซี.เค. อิเล็คทริค 0 2409 2425 เขตบางบอน
หจก. เค.เอ็น.วี. เอ็นจิเนียริ่ง 0 2971 6371, 0 2971 6684 เขตบางเขน
หจก. สมบูรณ์การไฟฟ้า 0 2221 1388,0 2222 6666 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
บจก. อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 0 2623 8180-9 เขตพระนคร
หจก.เจ.บี.เอส. เซลล์แอนด์เซอร์วิส 0 2718 0047,0 2318 3408 เขตห้วยขวาง