กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0 2333 3111

อีเมล :

callcenter@thaicity.co.th

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ :

0-2254-5000 กด 1

รับแจ้งซ่อมสินค้า :

0-2333-3111 กด 2