ก้าวสู่ปีที่ 50 ... บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ “ชาร์ป (SHARP)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 โดยมีบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน การสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีต่าง ๆ จาก บริษัท ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำอีกหลายประเภทเพื่อส่งไปจำหน่ายยังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก