Tips เตารีดชาร์ป
วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีเตารีดของท่านมีปัญหาดังนี้

1. รีดผ้าไม่เรียบ

ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสม กับเนื้อผ้าแต่ละชนิดโดยเทียบดูจากตารางในคู่มือการใช้

2. ไม่มีความร้อน

ปรับระดับความร้อน โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

3. ไฟแสดงการใช้งานติด ๆ ดับ ๆ

เนื่องจากเป็นการตัดต่อความร้อน เมื่อถึงระดับที่เลือกไว้

4. เตารีดร้อนแล้ว ไฟไม่ตัด

เมื่อผู้ใช้เลือกระดับความร้อนตามความต้องการแล้ว ตัวควบคุมการทำงานจะสั่งงานให้รักษาระดับความร้อน โดยวิธีการตัดต่อวงจร ผู้ใช้สามารถสังเกตจากการติด – ดับของดวงไฟที่ด้ามจับ แต่ถ้าเมื่อใดเกิดมีความร้อนสูงเกินกว่าปกติ ดวงไฟติดตลอด แสดงว่าระบบควบคุมเกิดขัดข้อง ให้ติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบ