หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

คอลเลคชั่นพิเศษ

พัดลมชาร์ป 16 นิ้ว

พัดลมชาร์ปติดผนัง 16 นิ้ว

รุ่น PJ-WA163

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

รุ่น PJ-TA163

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น (สไลด์) 16 นิ้ว

รุ่น PJ-SL163

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น 16 นิ้ว

รุ่น PJ-ST163

รายละเอียด