หมวดหมู่สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

คอลเลคชั่นพิเศษ

พัดลมชาร์ป 18 นิ้ว

พัดลมชาร์ปติดผนัง 18 นิ้ว

รุ่น PJ-WA181

รายละเอียด
พัดลมชาร์ป 18 นิ้ว

รุ่น PJ-TA181

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น 18 นิ้ว

รุ่น PJ-ST181

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น (สไลด์) 18 นิ้ว

รุ่น PJ-SL181

รายละเอียด
พัดลมชาร์ปตั้งพื้น รีโมทคอนโทรล 18 นิ้ว

รุ่น PJ-RT181

รายละเอียด