กรุณาเลือกภูมิภาค

จังหวัด

ชื่อศูนย์ซ่อม

ชื่อศูนย์ซ่อม เบอร์โทรศัพท์ เขตรับผิดชอบ แผนที่และที่ตั้ง
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขาศูนย์บริการ) 02-904-2120, 02-904-2125
ร้าน 3 เจ การช่าง 02-406-0730 กรุงเทพฯ : บางคอแหลม ยานนาวา สมุทรปราการ: อ.พระสมุทรเจดีย์, อ.พระประแดง (ถ.สุขสวัสดิ์)
ร้าน เค ซี อีเล็คทรอนิคส์แอร์ (สนง.ญ.) 0 3461 2002 กาญจนบุรี
บริษัท ชุมอิเล็คทริค จำกัด 0 5571 6123 กำแพงเพชร
ร้าน NP อิเล็คทรอนิคส์ 0 5571 2125,08 2165 2907 กำแพงเพชร
หจก. สงวนชัยไฮเท็ค 0 5586 3123 กำแพงเพชร
ศูนย์ซ่อม ขอนแก่นไทยแลนด์ 0 4323 6348-114 ขอนแก่น
ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิคส์เมืองชุมแพ 099 337 8098, 081 622 6332 ขอนแก่น
สินธร เซอร์วิส 02-102-6499 (คุณนิภาวรรณ), 086-531-4904 (คุณสานิต) คลองจั่น, บางกะปิ
ร้าน วันชาติ วีซีอาร์ 0 4561 3711 งดออกบริการนอกสถานที่ (ชั่วคราว) ซ่อมเฉพาะสินค้าเล็ก บริการซ่อมเฉพาะสินค้าที่นำมาซ่อมที่ศูนย์อย่างเดียว (เฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่น บริการซ่อมที่บ้านลูกค้าเป็นรายกรณี)
ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ อมตะ-ชลบุรี 08 1807 2585,08 9481 2908,08 0441 9842 จ. ชลบุรี: ภายในเขตนิคม อมตะ-ชลบุรี อ. เมือง, อ.บ้านบึง, อ.พนัสนิคม อ.พานทอง จ.ฉะเชิงเทรา: อ. บางประกง, อ.บ้านโพธิ์
พรพะวอการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) 0 5556 1094,08 7203 9632 จ. ตาก: อ. อุ้มผาง
บจ. ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง (สาขาที่ 00006) 0 5537 8666 -119,08 2775 8004 จ. พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส เอ็น พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 0 7425 8580,08 9978 1440 จ. สงขลา
ที จี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 0 2138 1571,08 1382 4740 จ. สมุทรปราการ อ.เมือง, บางบ่อ, บางพลี อ.บางเสาธง อ.พระประแดง 2 (ถ.ปู่เจ้าสำโรง)
loadmore