SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC
รู้จักเรา TCE
ผลิตภัณฑ์ครัวชาร์ปTV PROGRAMSWHAT'S NEWDOWNLOADบริการหลังการขายตัวแทนจำหน่าย

ครัวชาร์ป

เลือกชมรายการ TV และภาพยนตร์โฆษณาจากชาร์ป
หน้าหลัก > ติดต่อเรา

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (CUSTOMER RELATIONS CENTER)

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด คำนึงถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Center) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทฯกับลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยการสื่อสาร ข้อมูลและ ข่าวสาร ของบริษัทฯ ให้ถึงลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
โทร: 0-2254-5000
รับแจ้งซ่อมสินค้า
โทร: 0-2718-1888 ต่อ 134,135
การให้บริการข้อมูล
การซ่อมสินค้า
 • ติดตามงานแจ้งซ่อม
 • สอบถามค่าบริการก่อนซ่อม
ข้อมูลอะไหล่
 • ราคา
 • เครือข่ายศูนย์อะไหล่
รับเรื่องร้องเรียน
 • เกี่ยวกับการบริการหลังการขาย
 • เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ศูนย์ซ่อม
 • เครือข่ายศูนย์ซ่อม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ราคา
 • ข้อมูลจำเพาะสินค้า
 • วิธีการใช้สินค้า
 • การรับประกันสินค้า
 • เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย
  ทั่วประเทศ
 • รายการส่งเสริมการขาย
เกี่ยวกับบริษัท
 • ที่อยู่ เส้นทาง วันหยุด
 • แผนที่
แผนที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
แผนที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
ที่อยู่
1977-87 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
0-2718-1888, 0-2319-5000
โทรสาร
0-2319-2550
อีเมล
จดหมายและข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มจดหมายและข้อเสนอแนะ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
เรื่องที่ติดต่อ
เรื่อง
รายละเอียด
© 2010 Thai City Electric Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map
SHARP WEE-Club
www.thaicity4social.com
สมัครงานติดต่อเราFAQ
CALL CENTER 0-2254-5000