SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC
รู้จักเรา TCE
ผลิตภัณฑ์ครัวชาร์ปTV PROGRAMSWHAT'S NEWDOWNLOADบริการหลังการขายตัวแทนจำหน่าย
สมัครงาน
บริการหลังการขาย เราดูแลคุณเสมอ
หน้าหลัก > สมัครงาน

รายละเอียดการสมัครงาน

ตำแหน่งงานและคุณสมบัติ
Key Account Executive (Modern Trade)

รายละเอียดงาน 

 • วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา ตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประมาณการยอดขาย  ดำเนินกิจกรรมการขาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อทำให้ยอดขายถึงเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ประสานงาน เจรจาต่อรอง ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของคู่ค้า แก้ปัญหาบกพร่องต่างๆ อย่างใส่ใจ และรวดเร็ว
 • รับผิดชอบ และบริหารการเก็บเงิน ติดตามหนี้ เพื่อรักษาเป้าหมายยอดการขายของตน วิเคราะห์ และป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาความคุ้มค่าและผลตอบแทนเชิงธุรกิจ ในการกำหนดเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้าต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ตรวจเยี่ยมสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการแผนการขาย พื้นที่วางสินค้าและการจัดเรียงสินค้า เพื่อรักษาภาพลักษณ์และสร้างโอกาสที่ดีในการขาย
 • แสวงหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขาย หรือพื้นที่เพิ่มเพื่อเพิ่มยอดขาย  สำรวจการขายและการตลาดของสินค้าคู่แข่ง
 • พัฒนาและบริหารพนักงาน PC  ร่วมจัดฝึกอบรมประจำเดือนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการขายให้กับ PC สร้างแรงจูงใจและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ PC ในการกระตุ้นยอดขาย  ประเมินผลงานและบริหารผลงาน PC ให้ได้ตามเป้าหมายการขาย
 • ประสานงานเรื่อง Order งานเอกสารขาย และการส่งมอบสินค้า กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติการของตนต่อเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  รายงานและวิเคราะห์ผลการสำรวจตลาด สินค้าคู่แข่ง  ตลอดจนนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการขายหรือไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจต่อผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการ , การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง\
 • ประสบการณ์งานขายสายงาน Modern Trade อย่างน้อย 3 ปี  หากมีประสบการณ์ขายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเคยนำเสนอสินค้าเข้า HomePro มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ แนบรูปถ่าย พร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ e-mail : porntip.sa@thaicity.co.th

สมัคร
© 2010 Thai City Electric Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map
SHARP WEE-Club
www.thaicity4social.com
สมัครงานติดต่อเราFAQ
CALL CENTER 0-2254-5000