กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Tips หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเบญจรงค์ 

คำแนะนำวิธีช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้หม้อหุงข้าว

  • ใส่น้ำเพื่อหุงข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน การเติมน้ำมากเกินไปนอกจากจะทำให้ข้าวแฉะแล้ว ตัวหม้อยังหุงอยู่จนกว่าน้ำจะแห้งหมด ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

  • ควรเลือกใช้หม้อหุงข้าวที่มีขนาดเหมาะสมกับครอบครัว การที่เลือกหม้อหุงข้าวที่มีขนาดใหญ่เกินไปทำให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟโดยไม่จำเป็น

  • การเปิดฝาหม้อในขณะที่ข้าวยังไม่สุก ทำให้สูญเสียความร้อน หม้อหุงข้าวจะทำงานนานยิ่งขึ้น

เมื่อต้มโจ๊กหรือข้าวต้มในหม้อหุงข้าวชาร์ปรุ่นเบญจรงค์

ระบบตัดไฟอัตโนมัติของหม้อหุงข้าวประเภทนี้จะตัดการทำงานอัตโนมัติ เฉพาะการหุงข้าวสวยเท่านั้น ถ้าต้องการต้มข้าวต้มก็สามารถทำได้ แต่ต้องหมั่นคนเป็นระยะๆ และระวังไม่ให้น้ำข้าวล้นออกมา เมื่อเมล็ดข้าวบานแล้ว ระบบตัดไฟอัตโนมัติก็จะไม่มีการตัดไฟ ดังนั้น เมื่อเห็นว่าข้าวต้มสุกและเมล็ดข้าวบานดีแล้ว ก็หยุดการทำงานได้โดยการดึงปลั๊กออก