กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Tips เครื่องผสมอาหารชาร์ป
การใช้งาน อุปกรณ์ตีผสมสำหรับเครื่องผสมอาหารรุ่น EMS-200LP

อุปกรณ์ตีผสม หรือตัวตีของเครื่องผสมอาหารรุ่น EMS-200LP
มี 3 แบบ คือ

  • หัวตีรูปตะขอ เหมาะสำหรับการตีส่วนผสมที่หนัก เช่น แป้งขนมปัง พาย ซาลาเปา ความเร็วที่ใช้กับหัวตีนี้ควรใช้ความเร็วต่ำ - ปานกลาง ระดับ 1-3 เท่านั้น
  • ห้วตีรูปใบไม้ เหมาะสำหรับการตีส่วนผสมที่ข้น และการตีเนยกับน้ำตาล หรือแป้ง รวมทั้งการตีบัตเตอร์ครีมให้เนียนโดยไม่เพิ่มฟองอากาศเข้าในเนื้อ ความเร็วที่ใช้กับหัวตีนี้ควรใช้ความเร็วปานกลาง ระดับ 3-4 เท่านั้น
  • หัวตีรูปตะกร้อ เหมาะสำหรับการส่วนผสมที่ค่อนข้างเหลว และการตีไข่ให้ขึ้นฟู ความเร็วที่ใช้กับหัวตีนี้ ควรใช้ความเร็วสูง ระดับ 5-6

วิธีการตีไข่ขาวให้ขึ้น ด้วยเครื่องผสมอาหาร EMS-51, EMS-52

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ตีผสม และชามผสมสะอาด ปราศจากไขมัน
  • ไข่ขาวที่นำมาตีนั้น ต้องไม่มีไข่แดงผสมอยู่เลย
  • ในการเพิ่มปริมาณไข่ขาวลงในชามผสม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุณหภูมิของไข่ขาวเท่ากับอุณหภูมิห้อง
  • ใช้ระดับความเร็วสูงสุด จนกระทั่งไข่ขาวขึ้นตามที่เราต้องการ (ระยะเวลาในการตีไข่ ขึ้นอยู่กับความสดของไข่)

วิธีตีครีมด้วยเครื่องผสมอาหารชาร์ป EMS-51, EMS-52

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ครีมที่ใช้ อุปกรณ์ตีผสม ชามผสมสะอาด และควรมีอุณหภูมิที่เย็นจัด ขั้นตอนการตีครีม
  • เริ่มต้นการตีครีมด้วยระดับความเร็วต่ำสุด (1) เพื่อป้องกันการกระเด็น
  • เมื่อครีมเริ่มข้นขึ้น ค่อย ๆ เพิ่มระดับความเร็วไปที่ละขั้นจนถึงระดับความเร็วสูงสุด (5) (ระยะเวลาในการตี ขึ้นอยู่กับความสด ปริมาณครีม และอุณหภูมิของครีมนั้น)