กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Tips เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป
การเปรียบเทียบแรงดันน้ำจาก หน่วย BAR เป็น PSI (ปอนด์ต่อ ตร.นิ้ว)

หน่วยวัดแรงดัน 1 Bar = 14.504 PSI (lb/sq inch) หรือ ปอนด์ ต่อ ตร. นิ้ว
เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป แรงดันต่ำสุด/สูงสุด 0.02 MPa (0.21 Bar)/ 0.34 MPa (3.39 Bar)

ดังนั้น
แรงดันต่ำสุด 0.21 bar = 14.504 X 0.21 = 3.05 psi
แรดดันสูงสุด 3.34 bar = 14.504 X 3.34 = 48.44 psi

ข้อมูลอ้างอิง เรื่อง "ความดัน "

การเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่น

การที่จะเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นใด ขนาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งาน อุณหภูมิ และความแรงของน้ำเป็นสำคัญ ถ้าหากใช้ในกรุงเทพฯ อุณหภูมิของน้ำค่อนข้างสูง ความแรงของน้ำต่ำนั้น ให้เลือกใช้ขนาด 3,500 วัตต์ ถ้าหากอยู่ต่างจังหวัด อุณหภูมิของน้ำค่อนข้างเย็น หรือความแรงของน้ำในท่อสูง อาจพิจารณาเลือกใช้ขนาด 4,500 วัตต์ หรือ 6,000 วัตต์ จะดีกว่า เพราะว่าถ้าใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีกำลังไฟต่ำกับพื้นที่ที่น้ำเย็นจัด หรือความแรงของน้ำในท่อสูง ก็อาจจะได้น้ำที่ไม่มีความอุ่นเลย ทำให้เสียความรู้สึกเปล่า ๆ

ข้อแตกต่างของ เครื่องทำน้ำอุ่นแบบจุดเดียวและแบบหลายจุด

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบจุดเดียว (Single Point)

เป็นการติดตั้งใช้กับน้ำระบบ 1 ท่อ ภายในบริเวณที่อาบน้ำโดยตรง เมื่อต้องการใช้งานก็จะเปิดก๊อกที่ติดมากับเครื่อง และเปิดเครื่องน้ำอุ่น ก็สามารถปรับอุณหภูมิน้ำอุ่นตามความต้องการ และใช้อาบโดยตรงกับฝักบัว ไม่เหมาะสำหรับการใช้กรณีต้องเติมน้ำในอ่างอาบน้ำ จะมีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 3,500-6,000 วัตต์ และต้องทำอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส (ตาม มอก. 1693-2547)
การทำงาน เมื่อน้ำไหลเข้าหม้อต้มน้ำ จะได้รับความร้อนจากไส้ทำความร้อน ให้มีอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น เมื่อไหลออกมาถึงฝักบัวก็ใช้การได้เลย

เครื่องทำน้ำร้อนแบบหลายจุด (Multi point)

เป็นการติดตั้งใช้กับน้ำระบบ 2 ท่อ ซึ่งประกอบไปด้วย ท่อน้ำเย็น และท่อน้ำร้อน เมื่อน้ำไหลผ่านตัวเครื่องแล้วจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วส่งต่อไปเข้ากับก๊อกผสม เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถผสมน้ำร้อนที่ได้จากตัวเครื่อง กับน้ำเย็นจากท่อน้ำเย็น เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมตามความต้องการ จะมีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 6,000-10,000 วัตต์ และทำอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน 95 องศาเซลเซียส (ตาม มอก. 1693-2547)

เครื่องทำน้ำร้อนแบบนี้ มีระบบการทำความร้อน 2 แบบคือ คือ

 • แบบต้มน้ำให้ร้อนและเก็บไว้ในหม้อต้มซึ่งเครื่องแบบหม้อต้มจะมีขนาดใหญ่เพราะจะต้องมีถังเก็บน้ำอยู่ภายในตัว
 • แบบผ่านร้อนคือ น้ำอุณหภูมิปกติที่ผ่านเข้ามาในเครื่องจะถูกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปล่อยออกมาใช้ในทันที

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันน้ำ กับเครื่องทำน้ำอุ่น

การเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ แรงดันน้ำภายในบ้าน เพราะว่ากลไกส่วนหนึ่งจะต้องอาศัยแรงดันน้ำเป็นตัวควบคุมการทำงาน ท่านจึงควรทราบวิธีการตรวจสอบแรงดันน้ำด้วยตนเอง คือ ใช้สายยางขนาดครึ่งนิ้ว ต่อเข้ากับก็อกน้ำ เปิดน้ำแล้วชูสายยางขึ้น ให้สูงกว่าตำแหน่งก็อกน้ำในระยะ 2 เมตร และให้สังเกตถ้าน้ำสามารถไหลออกจากปลายท่อสายยางได้ แสดงว่ามีแรงดันน้ำเพียงพอกับการใช้งาน

วิธีตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตนเอง

SHARP TIPS วันนี้เรามีวิธีตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ปแบบง่าย ๆ 
ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านมาฝาก ไปดูคลิ
ปกันเลย  http://www.thaicity.co.th/advert/detail/47

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

ฉลากประหยัดไฟ คือฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยที่เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุด โครงการเครื่องทำน้ำอุ่น เบอร์ 5 ดำเนินการครั้งแรกใน พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกขนาดกำลังไฟ โดยรุ่นที่ผ่านการทดสอบและได้รับฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานความร้อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ข้อมูลเกี่ยวกับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของเครื่องทำน้ำอุ่น 
มาตรฐานการกันฝุ่นและกันน้ำ หรือ IP

IP ก็คือ International Protection ค่ามาตรฐานการป้องกัน ซึ่งจะเป็นค่าแสดงระดับการป้องกันของกล่อง แผงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง โดยที่ค่า IP นั้นจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก คือ IPxx โดยที่ตัวเลขหลักแรกจะหมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ส่วนตัวเลขหลักที่ 2 จะหมายถึงการป้องกันจากของเหลว

เช่น ค่า IP ของเครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป ได้ IP25

ถ้าตัวเลขหลักแรกเป็น 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันใด ๆ ได้เลย

 1. หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป
 2. หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ขึ้นไป
 3. หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป
 4. หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม.
 5. หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
 6. หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นอันตรายได้

ถ้าตัวเลขหลักที่ 2 เป็น 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย

 1. หมายถึง มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง
 2. หมายถึง มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง
 3. หมายถึง มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่ง
 4. หมายถึง มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทาง
 5. หมายถึง มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ได้รอบทุกทิศทาง
 6. หมายถึง มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเล
 7. หมายถึง มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้
 8. หมายถึง มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้

แสดงว่า เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป ที่มีค่า IP25 สามารถป้องกันฝุ่นหรือของแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 มม. และป้องกันสายน้ำ (JET WATER) ได้ทุกทิศทาง