Tips เครื่องทำน้ำเย็นชาร์ป


ปัญหาเรื่องน้ำล้นออกมาที่ฐานเครื่อง

ปัญหาเกิดจากการเปลี่ยนถังน้ำใหม่แทนถังน้ำเดิม หรือการเติมน้ำผิดวิธี ซึ่งอาจจะมีน้ำค้างอยู่ในถังเก็บน้ำมากเกินไป จนทำให้เกิดน้ำล้นถังและกาลักน้ำ

การแก้ไข ก่อนที่จะเติมน้ำดื่มขวดใหม่ ตรวจสอบภายในถังเก็บน้ำว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ ไม่เกิน ครึ่งถัง ถึงจะยกขวดน้ำใหม่คว่ำลงได้ และในขณะที่คว่ำขวดต้อง คว่ำขวดอย่างรวดเร็ว ห้ามเทน้ำจากขวดจ้ำลงในถังเก็บน้ำจนเต็ม แล้วจึงคว่ำขวดอย่างเด็ดขาด

ปัญหาที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศที่สัมผัสกับอุปกรณ์ที่เย็น เช่น ท่อส่งน้ำ แท๊งค์รองรับน้ำ ซึ่งโดยปกติจะถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน

การแก้ไข ควรตรวจสอบว่า ฉนวนกันความร้อนชำรุด หรือหลุดหรือไม่ แล้วติดต่อศูนย์บริการชาร์ป

ปัญหาที่เกิดจากถาดรองน้ำทิ้งด้านหน้าเครื่อง เต็มจนล้น

การแก้ไข ให้ยกถาดรองน้ำทิ้งเพื่อเทน้ำออก

วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นในกรณีเครื่องทำน้ำเย็นของท่านมีปัญหาดังนี้

1. มีน้ำหยดบริเวณพื้น

ให้สังเกตที่ถาดรองน้ำว่ามีน้ำล้นออกมาหรือไม่ และให้หมั่นเทถาดรองน้ำ

2. น้ำไม่มีความเย็น

ปลั๊กอาจหลวม หรือ หลุด

สงสัยว่าถังเก็บน้ำรั่ว มีวิธีการทดสอบอย่างไร

กรณีที่ต้องการทดสอบน้ำรั่วจากถังเก็บน้ำ

  • ถอดปลั๊กไฟออก
  • นำขวดน้ำที่คว่ำบนเครื่องออก กดน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำให้ระดับน้ำเหลือประมาณ 3/4 ของถัง
  • ปล่อยทิ้งไว้ ประมาณ 24 ชั่วโมง สังเกตว่าน้ำยังคงอยู่ในระดับเดิมหรือรั่วออกมาบริเวณใด หากปริมาณน้ำลดลง ให้แจ้งศูนย์บริการชาร์ป