ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

            ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า ได้ปิดทองหลังพระ ดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษามากว่า 19 ปี โดยมีนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และนางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างเยาวชนทั่วประเทศให้ได้รับโอกาส เปลี่ยนแปลงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการให้ทุนศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ยากจน จนสามารถสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ กลับไปช่วยเหลือท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งต่างเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ต้องอาศัยงบประมาณ นโยบายที่ต่อเนื่องและระยะเวลาจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างปัจจุบัน

              ส่งผลให้ล่าสุด “โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้มอบรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต "สตรีตัวอย่างแห่งปี  Women of The Year 2020 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม" ประจำปี 2563 แก่ "นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย" ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด   ในฐานะสตรีตัวอย่างที่ดำเนินงานเพื่อสังคม สร้างประโยชน์แก่ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านทำประโยชน์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน  นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม   โดยมี "พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข" องคมนตรี และ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ