Pineapple Healthy Juice (แบบสกัดสด)

ส่วนผสม

 • สับปะรด (แช่เย็น)

  250

  กรัม

  แครอท (แช่เย็น)

  100

  กรัม

  เซลเลอรี่ (แช่เย็น)

  100

  กรัม

วิธีทำ

 • ทำจาก เครื่องสกดัน้ำผักผลไม้ชาร์ป EJ-150LP ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Amethyst collection
  1. ใส่สับปะรด แครอท เซลเลอรี่ ที่ละอย่างลงในช่องใส่ผัก ผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผักและผลไม้ กดลง
  2. เทใส่แก้ว จัดเสิร์ฟ (ปริมาณที่ได้ 200 มิลลิลิตร)