กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Cantaloupe & Cos Salad Juice

ส่วนผสม

 • แคนตาลูป (แช่เย็น)
  ผักสลัดคอส (แช่เย็น)  

  700
  150

  กรัม
  กรัม

วิธีทำ

 • ทำจาก เครื่องสกัดน้ำผัก-ผลไม้ชาร์ป รุ่น EJ-150LP ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Amethyst collection
  1. ใส่ แคนตาลูป ผักสลัดคอส ทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผัก และผลไม้ กดลง
  2. เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ