Wheat Grass Juice

ส่วนผสม

 • วีทกราส-ต้นอ่อนข้าวสาลี (แช่เย็น)
  ส้มซันควิก (แช่เย็น)
  แอปเปิ้ลเขียว (แช่เย็น)

  100
  150
  300

  กรัม
  กรัม
  กรัม

วิธีทำ

 • ทำจาก เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ชาร์ป EJ-150LP ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Amethyst collection
  1. ใส่ วีทกราส ( ต้นอ่อนข้าวสาลี ) ส้มซันควิก แอปเปิ้ลเขียว ทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผักและผลไม้ กดลง
  2. เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ