Nutrimix Juicer

ส่วนผสม

 • แอปเปิ้ล (แช่เย็น)
  สับปะรด (แช่เย็น)
  แครอท (แช่เย็น)
  บีทรูท (แช่เย็น)
  แตงกวา (แช่เย็น)
  ขิงแก่ (แช่เย็น)  

  600
  400
  400
  1
  1
  10

  กรัม
  กรัม
  กรัม
  ลูก
  ลูก
  กรัม

วิธีทำ

 • ทำจาก เครื่องสกัดน้ำผัก ผลไม้ชาร์ป รุ่น EJ-150LP ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Amethyst collection
  1. ใส่ ส่วนผสมทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผักและผลไม้ กดลง
  2. เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ