Refreshment Juice

ส่วนผสม

 • ฝรั่งกิมจู (แช่เย็น)
  แอปเปิ้ลเขียว (แช่เย็น)
  เสาวรส (แช่เย็น)
  น้ำผึ้ง

  6
  4
  3
  2

  ลูก
  ลูก
  ลูก
  ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

 • ทำจาก เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ชาร์ป รุ่น EJ-150LP ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Amethyst collection
  1. ใส่ฝรั่งกิมจู แอปเปิ้ลเขียว เสาวรส ทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผักและผลไม้ กดลง
  2. ใส่น้ำผึ้ง เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ