กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Refreshment Juice

ส่วนผสม

 • ฝรั่งกิมจู (แช่เย็น)
  แอปเปิ้ลเขียว (แช่เย็น)
  เสาวรส (แช่เย็น)
  น้ำผึ้ง

  6
  4
  3
  2

  ลูก
  ลูก
  ลูก
  ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

 • ทำจาก เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ชาร์ป รุ่น EJ-150LP ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Amethyst collection
  1. ใส่ฝรั่งกิมจู แอปเปิ้ลเขียว เสาวรส ทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผักและผลไม้ กดลง
  2. ใส่น้ำผึ้ง เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ