กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Passionfruit & Apple Juice

ส่วนผสม

 • เสาวรส
  แอปเปิ้ล  

  1000
  700

  กรัม (แช่เย็น)
  กรัม (แช่เย็น)

วิธีทำ

 • ทำจากเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ ชาร์ป EJ-150LP
  1. ใส่ เสาวรส แอปเปิ้ล ทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผัก และผลไม้ กดลง
  2. เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ