Be Lively Juice

ส่วนผสม

 • แอปเปิ้ลแดง (แช่เย็น)
  เซเลอรี่ (แช่เย็น)
  บีทรูท (แช่เย็น)  

  300
  100
  1

  กรัม
  กรัม
  กรัม

วิธีทำ

 • ทำจาก เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ชาร์ป รุ่น EJ-150LP
  1. ใส่ส่วนผสมทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผักและผลไม้ กดลง
  2. เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ