Apple & Grape Juice

ส่วนผสม

 • แอปเปิ้ล
  องุ่นแดง

  700
  500

  กรัม (แช่เย็น)
  กรัม (แช่เย็น)

วิธีทำ

 • ทำจากเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ ชาร์ป EJ-150LP
  1. ใส่ แอปเปิ้ล องุ่นแดง ทีละอย่างลงในช่องใส่ผักและผลไม้ แล้วใช้ก้านดันผักและผลไม้ กดลง
  2. เทใส่แก้วจัดเสิร์ฟ