ขนาดรูปภาพ 215 x 215 px

ประวัติการศึกษา

ทักษะด้านภาษาอักกฤษ

ทักษะอื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการทำงาน

สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน


ระยะเวลาทำงาน

รองรับไฟล์ Doc. Pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB.