กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

ขนาดรูปภาพ 215 x 215 px

ประวัติการศึกษา

ทักษะด้านภาษาอักกฤษ

ทักษะอื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการทำงาน

สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน


ระยะเวลาทำงาน

รองรับไฟล์ Doc. Pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB.