กรุงไทยการไฟฟ้าใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ กรุงไทยการไฟฟ้าจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้กรุงไทยการไฟฟ้า เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

วิสัยทัศน์

“เรานำชีวิตทันสมัย
สู่ทุกครัวเรือน”

พันธกิจ

เรา...นำเสนอ สูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยให้แก่ผู้บริโภค

เรา...ขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์ ที่คุ้มค่าสูงสุด

เรา...พร้อมตอบสนอง อย่างทันท่วงทีต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เรา...ผสานพลัง สร้างสรรค์นวัตกรรมลํ้าหน้า เพื่อตอบรับชีวิตและการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เรา...มุ่งมั่นสร้างธุรกิจ ให้เติบโตและมั่นคงควบคู่ไปพร้อมกับพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและสังคม