บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 เพื่อเป็นตัวแทนในการ จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ “ ชาร์ป (SHARP) ” โดยมีบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำหรับการผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยโดยอยู่ภายใต้ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน การสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีต่าง ๆ จาก บริษัท ชาร์ป คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำอีกหลายประเภทเพื่อส่งไปจำหน่ายยังทวีปต่างๆ ทั่วโลก