SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC
รู้จักเรา TCE
ผลิตภัณฑ์ครัวชาร์ปTV PROGRAMSWHAT'S NEWDOWNLOADบริการหลังการขายตัวแทนจำหน่าย

บริการหลังการขาย

คลินิกชาร์ป
เกร็ดความรู้
ศูนย์ซ่อม
ศูนย์อะไหล่
หน้าหลัก > บริการหลังการขาย : คลินิกชาร์ป

ร้านค้า

เครื่องซักผ้าชาร์ป
กลับ
กรุณาเลือกภูมิภาคของร้านค้าที่คุณสนใจ
ทั้งหมด 5 รายการ
เครื่องซักผ้าปิดน้ำแล้วน้ำยังซึมไหลออกมา เป็นเพราะอะไร
  1. อาจเกิดจากมีเศษวัสดุไปค้างอยู่ที่บริเวณวาล์วน้ำทิ้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบ (ไม่แนะนำให้ลูกค้าทำเอง)
  2. วาล์วน้ำทิ้งเสื่อมคุณภาพ ต้องเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่   ให้ติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบ
การเติมน้ำระหว่างการซัก
เมื่อเครื่องซักผ้าได้กำหนดระดับน้ำและเครื่องเริ่มทำงานแล้ว ถ้าลูกค้าเห็นว่าปริมาณน้ำน้อยเกินไป และต้องการเพิ่มปริมาณน้ำ ให้กดปุ่ม water volume 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงตัวเลขปริมาณน้ำที่เครื่องเติมให้ครั้งแรก  ถ้าต้องการเพิ่มปริมาณน้ำให้กด water volume ซ้ำอีก เพื่อเลือกระดับน้ำที่ต้องการ เครื่องก็จะเติมน้ำให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องซักผ้าเติมน้ำถึงระดับที่ต้องการแล้ว เครื่องจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ และในการจ่ายน้ำเข้าเครื่องในครั้งต่อไป เครื่องจะเติมน้ำในปริมาณที่ตั้งใหม่
ตั้งโปรแกรมแล้ว กด start น้ำไม่เข้าเครื่อง
เนื่องจากยังไม่ได้ปิดฝาเครื่อง น้ำจะเข้าเครื่องก็ต่อเมื่อได้ปิดฝาเครื่องแล้ว เพราะจะสัมพันธ์กับสวิทช์ฝาถัง
วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น ในกรณีเครื่องซักผ้าของท่านมีปัญหาดังนี้
1. เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน 
 ตรวจสอบว่าปลั๊กเสียบ เสียบเข้ากับเต้ารับแน่นดีหรือไม่
 
2. น้ำไหลเข้าเครื่องช้า
ตรวจสอบตัวกรอง (FILTER) บริเวณข้อต่อท่อน้ำเข้า เนื่องจากเครื่องซักผ้าเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ตัวกรองสิ่ง สกปรกที่ข้อต่ออาจอุดตัน ทำให้น้ำเข้าเครื่องไม่สะดวก ให้ถอดตัวกรองล้างทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อน
 
3. ขณะปั่นแห้งมีเสียงดัง
 เปิดฝาแล้วทำการจัดผ้าให้กระจายอย่างสมดุลทั้งซ้าย / ขวา

4. ไม่ระบายน้ำทิ้ง
 ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งวางราบกับพื้น หรือมีสิ่งอุดตันหรือไม่
 
5. เครื่องซักผ้าทำงานไม่ครบโปรแกรม
 เกิดจากตำแหน่งการตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ทำให้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (Safety Switch) ตัดการ ทำงาน ดังนั้นจึงควรปรับระดับขาตั้งทั้ง 4 ด้าน โดยดูจากจุดวัดระนาบที่แสดงอยู่บนตัวเครื่อง (ยกเว้นรุ่น ES-E60A, E72, E73 ที่ไม่มีจุดวัดระนาบ)
 
6. มีคราบสีดำหลุดออกมาติดตามเสื้อผ้า แก้ไขอย่างไร
 ถ้ามีคราบสีดำออกมาติดตามเสื้อผ้า ขอแนะนำให้แจ้งศูนย์ซ่อมของบริษัทฯ  เพื่อเข้าไปให้บริการล้างถัง อย่างไรก็ดี ลูกค้าสามารถล้างภายในถังซักได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่เครื่องยังไม่สกปรกมาก (ยังไม่มีคราบสีดำออกมาติดเสื้อผ้า)
อยากทราบวิธีทำความสะอาดถังซักด้วยตนเอง

ลูกค้าสามารถล้างภายในถังซักได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่เครื่องยังไม่สกปรกมาก (ยังไม่มีคราบสีดำออกมาติดเสื้อผ้า) ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ตั้งโปรแกรม “ซัก Normal”
และปิดฝาด้านบนเครื่องซักผ้า เพื่อเริ่มการทำงาน
2. เมื่อเริ่มการทำงาน ให้ใส่น้ำยาทำความสะอาดถังซัก (ที่ผลิตขายเพื่อใช้งานเฉพาะ) ลงในถังซัก
3.หลังจากซักเสร็จ  กดปุ่ม POWER ปิดฝาเครื่องซักผ้า ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง
4. ตั้งโปรแกรม “ปั่นแห้ง  3-6  นาที” และเครื่องจะทำการปล่อยน้ำทิ้ง
5. จากนั้น กดปุ่ม NORMAL (เป็นการล้างน้ำเปล่าถังซัก) จนครบโปรแกรม
 

© 2010 Thai City Electric Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map
SHARP WEE-Club
www.thaicity4social.com
สมัครงานติดต่อเราFAQ
CALL CENTER 0-2254-5000