SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC
รู้จักเรา TCE
ผลิตภัณฑ์ครัวชาร์ปTV PROGRAMSWHAT'S NEWDOWNLOADบริการหลังการขายตัวแทนจำหน่าย

FAQ

บริการหลังการขาย เราดูแลคุณเสมอ
กรุณาเลือกภูมิภาคของร้านค้าที่คุณสนใจ
ทั้งหมด 55 รายการ
Answer
ลูกค้าไม่ต้องส่งบัตรประกันไปยังบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียน ขอให้ลูกค้าเก็บบัตรรับประกันพร้อมใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เพื่อสิทธิประโยชน์ ของลูกค้าในการรับบริการจากบริษัทฯ ต่อไป
Answer
  บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชาร์ป ตามประเภทสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุบนบัตรประกัน ของแต่ละสินค้า ดังนี้
  ประเภทสินค้า
  ชิ้นส่วนที่รับประกัน
  ระยะประกัน
  เครื่องทำน้ำเย็นชาร์ป, เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป
  ชิ้นส่วนอื่น ๆ
  1 ปี
  คอมเพรสเซอร์
  5 ปี
  เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป
  ชิ้นส่วนอื่น ๆ
  1 ปี
  หม้อต้ม
  5 ปี
  พัดลมชาร์ป
  ชิ้นส่วนอื่น ๆ
  3 ปี
  มอเตอร์
  3 ปี
  หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป
  ชิ้นส่วนอื่น ๆ
  1 ปี
  แผ่นความร้อน
  3 ปี
  กระติกฮอทต้าชาร์ป
  ชิ้นส่วนอื่น ๆ
  1 ปี
  ไส้ความร้อน
  3 ปี
  เตาอบไฟฟ้าชาร์ป, เตารีดชาร์ป, 
  เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป, 
  เครื่องผสมอาหารชาร์ป,
  เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ชาร์ป,
  เครื่องปั่นผลไม้สมูทตี้ชาร์ป, 
  กาต้มน้ำไฟฟ้าชาร์ป,
  เครื่องต้มกาแฟชาร์ป, 
  เครื่องปิ้งขนมปังชาร์ป,
  เครื่องทำแซนด์วิซชาร์ป,  
  เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป
   
   


  ชิ้นส่วนต่าง ๆ
   
   


  1 ปี
  1. การรับประกันสินค้าจะรับประกันชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต

  2. การรับประกันมีผลต่อเมื่อเกิดจากการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน

  3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่อไปนี้

  • การใช้งานผิดวิธี การเพิกเฉย ละเลย ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ที่แนบมากับตัวสินค้า
  • ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ สัตว์หรือแมลง การซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ใน สภาพแรงดันไฟฟ้า ไม่ได้มาตรฐาน
  • กรณีบัตรรับประกันสูญหาย มีการขีดฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลง รุ่นสินค้า และหมายเลขเครื่อง  ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีตราประทับจากร้านค้า
   สินค้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามสภาพปกติในครัวเรือน การรับประกันจึงไม่ครอบคลุมไปถึงการนำสินค้าไป ใช้ในเชิงพาณิชย์  ยกเว้น สินค้าบางรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
  • การรับประกันนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น
    
Answer
กลุ่มสินค้าที่ลูกค้าส่งซ่อมด้วยตนเอง
สินค้าในและนอกประกัน ส่งซ่อมที่ ศูนย์ซ่อมหรือศูนย์บริการ (ดูรายละเอียดจากศูนย์ซ่อม ได้ในเมนูบริการหลังการขาย)
สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่
หม้อหุงข้าวชาร์ป กระติกฮอทต้าชาร์ป เตาอบไฟฟ้าชาร์ป เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป เครื่องดูดฝุ่นชาร์ป เตารีดชาร์ป เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป, เครื่องผสมอาหารชาร์ป, เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ชาร์ป,
เครื่องปั่นผลไม้สมูทตี้ชาร์ป, กาต้มน้ำไฟฟ้าชาร์ป, เครื่องปิ้งขนมปังชาร์ป เครื่องทำแซนด์วิชชาร์ป, เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป, พัดลมชาร์ป
ในกรณีกลุ่มสินค้าเตาอบขนาดใหญ่ เครื่องผสมอาหารขนาดใหญ่ หม้อหุงข้าวตั้งแต่ 5 ลิตรขึ้นไป ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการให้ช่างบริการซ่อมที่บ้านได้ โดยลูกค้าต้องเสียค่าพาหนะเพิ่มเติม อัตรา 200 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีสินค้าในประกัน) ส่วนสินค้านอกประกันแล้ว เสียค่าพาหนะ 270 บาท และค่าบริการซ่อมตามประเภทของสินค้า
กลุ่มสินค้าที่มีช่างไปให้บริการที่บ้าน
ให้ลูกค้าโทรแจ้งซ่อมได้ที่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โทร. 0-2333 3111 หรือ 0-254 5000 กด 2 หรือโทรแจ้งซ่อมโดยตรงที่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บ้านของลูกค้า (รายชื่อศูนย์ซ่อม ตรวจสอบได้ในเมนูบริการหลังการขาย)
สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่
เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป เครื่องทำน้ำเย็นชาร์ป, เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็นชาร์ป
Answer
การบริการโดยศูนย์ซ่อมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับจังหวัดนั้น ๆมีศูนย์ซ่อมประจำหรือไม่ (ตรวจสอบรายละเอียดศูนย์ซ่อมได้ใน เมนูบริการหลังการขาย) โดยอัตราค่าบริการ จะเป็นอัตราเดียวกับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยกเว้นในกรณีที่บ้านลูกค้าอยู่ในรัศมีเกินกว่า ค่าพาหนะจะเพิ่มขึ้นตามการตกลงระหว่างลูกค้ากับศูนย์ซ่อมหากในจังหวัดของท่านไม่มีศูนย์ซ่อม กรุณาติดต่อ แผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โทร. 0-2333 3111 หรือ 0-2254 5000 กด 2
Answer
ท่านสามารสอบถามอัตราค่าบริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชาร์ป 
ผ่านทางแผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด 
โทร. 0-2333 3111 หรือ 0-254 5000 กด 2 
TOP
© 2010 Thai City Electric Co.,Ltd. All rights reserved. Site Map
SHARP WEE-Club
www.thaicity4social.com
สมัครงานติดต่อเราFAQ
CALL CENTER 0-2254-5000