หัวหน้าหน่วยขาย (Modern Trade)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนบริหารการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายบริษัท
- เจรจาต่อรองเพื่อนำเสนอขายสินค้าพร้อมปิดการขาย ควบคุม budget ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด
- จัดทำรายงานสรุปการขาย วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตลาด คู่แข่งทางการตลาดเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมดูแลการทำงานของ PC และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำ Trade Agreement กับจัดซื้อของห้าง Modern trade หรือเคยผ่านงานจัดซื้อของ Modern trade
(Big C, Makro, Lotus, Robinson, ไทวัสดุ เป็นต้น)


คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ(ปี) : 25 - 35
- ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร การตลาด การจัดการทั่วไป
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานนำสินค้าเข้าขายให้กลุ่มลูกค้า Modern trade
อย่างน้อย 2 ปี
- มีทักษะในการนำเสนอและทักษะในเจรจาต่อรองที่ดี ไหวพริบดีและสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้ในระดับดี
หากสามารถใช้งานโปรแกรม SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ขายที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบได้

สามารถสมัครงานได้ที่
Email : pinyapat.p@thaicity.co.th
 

Advertising & Display Manager

- Male / Female, age 36-42 years old
- Bachelor Degree or Master Degree in Marketing Communications or Advertising field.
- Minimum 5 years of experience in professional team management.
- Demonstrable experience leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns 
- Good command of English, presentation & communication skills.
- Good Budget-management
- Strong organizational/ administrative skills and attention to detail, including project and event management.
- Good team building and interpersonal skills.
- Able to travel up-country for market visit from time to time

Apply for this job: Interested candidates are invited to submitted your update CV in MS word
with your current salary and your latest picture to e-mail : pinyapat.p@thaicity.co.th

ผู้แทนขาย (Dealer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 
 • วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
  ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมพนักงานขาย (PC) ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ :
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การสอนงาน
  และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในงานได้
สามารถส่งเรซูเม่เข้ามาเพื่อสมัครตำแหน่งนี้ได้ที่ Email : pinyapat.p@thaicity.co.th